Salon and Spa Pure
 

Exceed your expectations!

          


Waxing


            Waxing

                         

                       Waxing

           

Face Waxing


Brow wax              $15                                  Chin wax                  $14

Lip wax                  $13                                 Full Face                  $40


Body Waxing


Full leg  wax           $53                                   Back wax               $40                                                                                           

Half leg  wax          $35                                    Lower back wax      $16

Full arm wax          $33                                    Chest wax              $40                                           

Half arm wax          $22                                   Shoulders               $22                    

Bikini wax               $25                                    Toes                      $10                         

Extended bikini        $35                                    Underarm wax        $17


Tinting


Brow tint                        $15

Lash tint                         $26 

Brow and Lash tint          $35


Gift Certificates available


306-374-5570