Salon and Spa Pure
 

Exceed your expectations!

          


Waxing


            Waxing

                         

                       Waxing

           


Face Waxing


Brow wax              $15                              Chin wax             $14 

Lip wax                 $13                              Full Face             $40 


Body Waxing


Full leg  wax           $53                            Back wax             $40                                                                                         

Half leg  wax          $35                            Lower back wax    $16

Full arm wax          $33                            Chest wax            $40 

Half arm wax          $22                            Shoulders            $22                   

Bikini wax               $25                            Toes                    $10                         

Extended bikini        $35

Brazilian waxing      $55                             Underarm wax      $17 


Tinting


Brow tint                        $15  

Lash tint                         $26  

Brow and Lash tint          $35  


Gift Certificates available


306-374-5570